مشاهده کلی لیست قیمت نرم افزارهای هلو:

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

نرم افزار هلو فروشگاهی ساده
نرم افزار هلو فروشگاهی متوسط
نرم افزار هلو فروشگاهی پیشرفته
نرم افزار هلو فروشگاهی 2 کاربره
2,500,000
4,500,000
10,800,000
30,000,000

نرم افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار هلو شرکتی ساده
نرم افزار هلو شرکتی متوسط
نرم افزار هلو شرکتی پیشرفته
نرم افزار هلو شرکتی ویژه
نرم افزار هلو شرکتی پیشرفته (شبکه)
3,200,000
6,500,000
11,800,000
27,000,000
26,000,000

نرم افزار حسابداری تولیدی

نرم افزار هلو تولیدی ساده
نرم افزار هلو تولیدی متوسط
نرم افزار هلو تولیدی پیشرفته
نرم افزار هلو تولیدی پیشرفته (شبکه)
4,000,000
7,500,000
13,000,000
41,000,000

نرم افزار حسابداری جامع

نرم افزار هلو جامع
نرم افزار هلو صنعتی
نرم افزار هلو شبکه
35,000,000
70,000,000
99,000,000

محصولات ویژه

همین حالا فروشگاه ما را با طراحی های ویژه مشاهده کنید  
بیشترین فروش
  • بیشترین فروش
  • ویژه ها
  • فروش

آنتی ویروس Node32

250,000 تومان

نرم افزار آموزشگاهی هلو

127,000 تومان

نرم افزار تولیدی هلو (پیشرفته دوکاربره) کد ۳۵

41,000,000 تومان

نرم افزار تولیدی هلو (پیشرفته) کد ۳۳

13,000,000 تومان

نرم افزار تولیدی هلو (ساده) کد ۳۱

4,000,000 تومان

نرم افزار تولیدی هلو (متوسط) کد ۳۲

7,500,000 تومان

نرم افزار شرکتی هلو (پیشرفته دوکاربره) کد ۲۵

26,000,000 تومان

نرم افزار شرکتی هلو (پیشرفته) کد ۲۳

11,800,000 تومان